My Hero Academia: World Heroes' Mission

My Hero Academia: World Heroes' Mission

A mysterious group called Humarize strongly believes in the Quirk Singularity Doomsday theory which states that when quirks get mixed further in with future generations, that power will bring forth the end of humanity. In order to save everyone, the Pro-Heroes around the world ask UA Academy heroes-in-training to assist them and form a world-class selected hero team. It’s up to the heroes to save the world and the future of heroes in what is the most dangerous crisis to take place yet in My Hero Academia.

  • Released: 2021-08-06
  • Runtime: 105 minutes
  • Genre: Action, Animation, Comedy
  • Stars: Daiki Yamashita, Nobuhiko Okamoto, Yuki Kaji, Tetsu Inada, Yuichi Nakamura, Kazuya Nakai, Ryo Yoshizawa, Megumi Hayashibara, Mariya Ise, Yuuichirou Umehara, Junya Enoki, Shogo Sakata, Yoko Honna, Hirofumi Nojima, Kenta Miyake, Kazuyuki Okitsu, Yuto Uemura, Kaori Yagi, Kiyono Yasuno, Aoi Yuki, Ayane Sakura, Toshiki Masuda, Yoshimasa Hosoya, Kei Shindo, Marina Inoue, Ryo Hirohashi, Tasuku Hatanaka, Masakazu Nishida, Kiyotaka Furushima, Koji Okino, Hiroyuki Yoshino, Kaori Nazuka, Masamichi Kitada, Kenta Ohkuma, Shuhei Matsuda, Misato Kawauchi, Takumu Miyazono, Kiyomitsu Mizuuchi, Hina Natsume, Naomi Ozora, Yuki Hayashi, Arisa Sekine, Toshitsugu Takashina, Toshihiko Seki, Shigeru Chiba, Gido Tsujioka, Risa Ozaki, Ryo Ito, Akiyoshi Ohno, Takaaki Torashima, Yuuki Urushiyama, Kohsuke Tanabe, Yurika Kubo, Genta Nakamura, Miyari Nemoto
  • Director: Kenji Nagasaki
 Comments